Πρώτες Βοήθειες Υπαίθρου -Wilderness First Aid

 

Το σεμινάριο “Πρώτες Βοήθειες Υπαίθρου” (Wilderness First Aid Emergency Care for remote Locations) είναι κατάλληλο για όσους κινούνται ή εκτελούν δραστηριότητες σε απομακρυσμένα μέρη.

Η εκπαίδευση αυτή έχει σχεδιαστεί για οδηγούς βουνού ομάδες έρευνας και διάσωσης, όργανα επιβολής του νόμου, δασοφύλακες, τα στελέχη κατασκηνώσεων, τα μέλη της ποδηλατικών συλλόγων, τους πεζοπόρους/ορειβάτες, Προσκόπους και Οδηγούς. Είναι επίσης κατάλληλο για εκείνους που θα πρέπει να συμμετέχουν σε πολυήμερες εκδρομές όπου μπορούν να έχουν να φροντίσουν για ένα ασθενή για ώρες πριν μπορέσει να φθάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

Το πρόγραμμα WFA παρουσιάζει θέματα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε απομακρυσμένες περιοχές και  παρέχει περισσότερο χρόνο για την πρακτική των δεξιοτήτων. Επίσης περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων σε σενάρια ατυχημάτων.

Το περιεχόμενο βασίζεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Wilderness Medical Society και έχει εκπονηθεί και πιστοποιείται από το Emergency Care and Safety Institute με την έγκριση του American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) και του American College of Emergency Physicians (ACEP).

 

Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στην ΚΑΑ (ΚΑΡΠΑ), η οποία θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στο σεμινάριο.

 

Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί σε 3 διαφορετικές διάρκειες:

Α. Βασικές Πρώτες Βοήθειες (θεωρητικό με λίγες πρακτικές ενότητες) διάρκειας 8 ωρών

Β. Πλήρες Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών (θεωρητικό με πρακτικές ενότητες και σταθμούς δεξιοτήτων) διάρκειας 16 ωρών

Γ. Προχωρημένο Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών Υπαίθρου διάρκειας περίπου 40 ωρών.

 

Οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που έχει εκδοθεί από το ECSInstitute για το συγκεκριμένο σεμινάριο με βαση τις οδηγίες της IKAR, UIAA και της Wilderness Medical Society (εταίρος της UIAA στην εκπόνηση οδηγιών για τις Πρώτες Βοήθειες) στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για προετοιμασία. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει σταθμούς σε περιβάλλον υπαίθρου.

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση Πρώτων Βοηθειών Wilderness First Aid από την Emergency Care and Safety Institute με συνιστώμενη ημερομηνία επαναπιστοποίησης 2 έτη και βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου Πρώτες Βοήθειες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Οδηγίες UIAA – ICAR.

 

Το σεμινάριο διοργανώνεται για ομάδες 6 έως 10 ατόμων.

Share Button