Όροι συμμετοχής σε σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι:

είναι υγιής και δεν πάσχει από κάποια πάθηση ή έχει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα υγείας στον ίδιο ή στους λοιπούς συμμετέχοντες ή στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση πάθησης που δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δεξιότητες γίνει προσπάθεια προσαρμογής όμως αν δεν μπορέσει να εκτελέσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πιστοποίηση μπορεί να μην εκδοθεί πιστοποιητικό

δεν θα προκαλέσει εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που προκληθεί εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον εξοπλισμό ή την κτιριακή υποδομή όπου πραγματοποιείται το σεμινάριο δηλώνει ότι θα καταβάλλει το αντίτιμο αποκατάστασης της βλάβης/φθοράς.

Δήλωση συμμετοχής

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε κάποιο απο τα σεμινάριά μας θα πρέπει

α. να δηλώσετε συμμετοχή

  1. στο σχετικό υπερσύνδεσμο του ημερολογίου εκδηλώσεων
  2. με επικοινωνία μαζί μας (με mail στο info@firstaidtraining.gr, Fax 2744066588 η τηλεφωνικά στο 2744065414)

Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει συμφωνία με τους γενικούς όρους διεξαγωγής του σεμιναρίου

β. εφόσον ενημερωθείτε οτι εγινε δεκτή η δήλωση, να καταθέσετε το ποσό συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA BANK 552002330000743 // IBAN GR6101405520552002330000743

Εθνική Τράπεζα 40262079102   //ΙΒΑΝ GR2801104020000040240096145

EUROBANK 26.0195.91.0200544453 //GR0902601950000910200544453

γ. να αποστείλετε το αντίγραφο κατάθεσης ειτε με fax είτε σκαναρισμένο/φωτογραφία με email στο info@firstaidtraining.gr

δ. να είστε έγκαιρα στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης

Αναβολή / Ακύρωση σεμιναρίου

Αναβολή

Σε περίπτωση αναβολής του σεμιναρίου π.χ. λόγω μη συμπλήρωσης του ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε το αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.
Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε:
> είτε το ποσό της συμμετοχής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών)
> είτε να σας επιστραφεί το ποσό της συμμετοχής που έχετε καταβάλλει.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη δυνατότητας διεξαγωγής του σεμιναρίου απο μέρους μας εντός του επομένου 3μήνου, θα σας επιστραφεί το ποσό της προκαταβολής.

Ακύρωση

Σε περίπτωση που ακυρώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν το σεμινάριο οποιαδήποτε προκαταβολή σάς επιστρέφεται στο ακέραιο, ή μεταφέρεται σε επόμενο σεμινάριο με οποιονδήποτε κωδικό, εφόσον το επιθυμείτε.
Εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας εντός των τελευταίων 20 εργασίμων ημερών προ της διεξαγωγής, επιλέγετε:
> είτε το ποσό της προκαταβολής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών) με μία επιπλέον επιβάρυνση 25% επί του κόστους συμμετοχής του αρχικού σεμιναρίου,
> είτε να σας επιστραφεί το υπόλοιπο της προκαταβολής μείον 50% επί του κόστους συμμετοχής, το οποίο παρακρατείται για τα έξοδα διοργάνωσης .

    Ειδικά εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας την παραμονή ή την ημέρα εκκίνησης του σεμιναρίου:

Δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης δύο συνεχόμενων ακυρώσεων συμμετοχής του ιδίου ατόμου σε σεμινάριά μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης αποδοχής τυχόν μελλοντικής αίτησης συμμετοχής του ατόμου σε σεμινάριά μας ή αποδοχής με ειδικούς όρους.

Η American Heart Association στηρίζει τη γνώση και τον επαγγελματισμό στα προγράμματα BLS, ACLS & PALS και για αυτο το στόχο εχει εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό. Η χρήση του υλικού σε εκπαιδευτική δραστηριότητα δεν συνεπάγεται χρηματοδότηση της δραστηριότητας απο την ΑΗΑ. Τα τέλη που εισπράττονται δεν αποτελούν εσοδο της ΑΗΑ εκτος απο το τμήμα που αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται

Share Button