Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS)

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους.

Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν απειλητικά για τη ζωή περιστατικά εφαρμόζοντας Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε περιπτώσεις απώλειας αναπνοής. Η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με την διδασκαλία του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης:

6 ώρες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ορισμός των πρώτων βοηθειών Ασφάλεια σκηνής
Νόμοι του καλού Σαμαρείτη Διαχείριση αεραγωγού
Συναισθηματικές πτυχές Έμφραξη αναπνευστικής οδού
Αλυσίδα της επιβίωσης Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Πίνακας βασικής ανατομίας Θέση ανάνηψης
Έμφραγμα του μυοκαρδίου Ασθενής με καρδιολογικά συμπτώματα
Κοιλιακή Μαρμαρυγή Αντιμετώπιση θύματος με πνιγμονή
Έμφραξη αεροφόρου οδού Αντιμετώπιση θύματος εγκεφαλικού
Σοβαρή αιμορραγία Επιδέσεις
Σωματική καταπληξία Αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας
Εγκεφαλικό επεισόδιο Αντιμετώπιση Καταπληξίας
Σοκ αναφυλαξίας Θύμα με τραύμα στη σπονδυλική στήλη
Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
Μεταδιδόμενες ασθένειες
Χρήση προστατευτικών υλικών
Η γραμμή της Ζωής
Πρωτοβάθμια εκτίμηση
Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Θέση ανάνηψης
Αναίσθητος πάσχοντας

Share Button