Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες (EPFA)

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.

Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους.

Η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για παιδιά.

Σε ποιους απευθύνεται:

Στο γενικότερο πληθυσμό όπως γονείς, δασκάλους, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ως η ελάχιστη γνώση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους. Ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση παιδιού και βρέφους ενώ επίσης μπορεί να συνδυαστεί με τη διδασκαλία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή για παιδιά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης Ασφάλεια σκηνής
Φροντίδα του παιδιού Αναγνώριση επείγοντος περιστατικού
Βασική Υποστήριξη Ζωής – Παιδί Διαχείριση Αεραγωγού
Βασική Υποστήριξη Ζωής – Βρέφος Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Θέση ανάνηψης παιδιού και βρέφους
Πνιγμονή σε παιδί Πνιγμονή σε παιδί
Πνιγμονή σε βρέφος Πνιγμονή σε βρέφος
Σωματική καταπληξία Θέση ανάνηψης
Σοβαρή αιμορραγία Επίδεση τραύματος
Τραυματισμοί καταβύθισης Αντιμετώπιση αιμορραγίας

Σοκ αναφυλαξίας Αντιμετώπιση καταπληξίας
Κρίσεις με σπασμούς Διαχείριση κρίσης επιληψίας
Αναφορά ατυχήματος
Κουτί πρώτων βοηθειών
Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

Share Button