Ποιά είναι η Rescue Training International

rti-logo-high

Η Rescue Training International είναι διεθνής οργανισμός εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών και εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκδίδοντας αναγνωρισμένα πιστοποιητικά τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και σε όσους θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα πώς να αντιμετωπίσουν ένα επείγον περιστατικό.

Η RTI είναι εγκεκριμένος πάροχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών στην εργασία από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης εγγεγραμμένος φορέας εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών με την Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών & την Ένωση Πρώτων Βοηθειών στη Βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι εκπαιδευτικοί κύκλοι της Rescue Training International συμμορφώνονται τόσο με τις τοπικές όσο και τις διεθνής κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την ποιοτική και έγκυρη κατάρτιση των εκπαιδευομένων.

Τα πρωτόκολλα στα οποία βασίζεται η εκπαίδευση της RTI ακολουθούνται από τους επαγγελματίες υγείας και βασίζονται στις δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), του Αμερικανικού Οργανισμού Καρδιολογίας (AHA) καθώς και της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR).

Η δομή της διδασκαλίας των προγραμμάτων RTI βασίζεται στην Ανάπτυξη Θεωρίας, στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και την Εφαρμογή Σεναρίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της γραπτής και θεωρητικής εξέτασης οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχης πιστοποίησης

Share Button