Εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας

Την Παρασκευή 22/3/2019 πραγματοποιήθηκε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας εκπαίδευση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και βασικά θέματα Πρώτων Βοηθειών από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Πρώτων Βοηθειών First Aid Training Greece, ΚΕΔΙΒΙΜ 1. Τα 12 Στελέχη συμμετείχαν στις πρακτικές δεξιότητες τόσο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, της αντιμετώπισης ακατάσχετης αιμορραγίας και αντιμετώπισης πνιγμονής όσο και βασικών πρώτων βοηθειών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας Ανθυποπυραγό Χ. Μακρή για την πρόσκληση να πραγματοποιήσουμε την εκπαίδευση.

Share Button

You must be logged in to post a comment Login