10 χρόνια Εκπαιδευτικό Κέντρο American Heart Association

Το 2019 γιορτάζουμε 10 χρόνια American Heart Association στη χώρα μας. Ήταν το καλοκαίρι του 2010 όταν διαπιστευθήκαμε ως το πρώτο Εκπαιδευτικό Κέντρο της American Heart Asssociation στην Ελλάδα.

Share Button

You must be logged in to post a comment Login