Σεμινάρια Online

Για όσους δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν πλήρη εκπαίδευση σε αίθουσα υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την online εκπαίδευση και στη συνέχεια (εφόσον επιθυμούν πιστοποίηση) να έχουν μια πιο σύντομη ενότητα πρακτικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν όπως και στο κανονικό σεμινάριο προκειμένου να λάβουν την κάρτα πιστοποίησης.

Η δυνατότητα προσφέρεται για τα σεμινάρια της American Heart Association.

Heartsaver CPR/AED (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση/Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή)

Heartsaver First Aid (Πρώτες Βοήθειες)

Heartsaver Pediatric First Aid (Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη)

Heartsaver First Aid – CPR/AED (Πρώτες Βοήθειες – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση/Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή)

BLS for Healthcare Providers (BLS για επαγγελματίες Υγείας)

Share Button

You must be logged in to post a comment Login