Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη

Ιδιαίτερα στους χώρους απασχόλησης, παραμονής και φύλαξης παιδιών και νηπίων είναι πολύ συχνά τα ατυχήματα. Το πρόγραμμα Heartsaver Paediatric First Aid CPR / AED της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association) δίνει τη δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με τη φροντίδα νηπίων και παιδιών να αναγνωρίζουν έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό και να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μέχρι να φτάσει εξειδικευμένο προσωπικό.
Περιλαμβάνονται τα 4 βήματα των Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών και ενότητες Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης παιδί και βρέφος καθώς και ενήλικα. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, ιατρικά επείγοντα (σοβαρές ασθένειες), και τραυματισμοί (αιμορραγίες, εγκαύματα, κακώσεις). Τέλος αναλύονται περιστατικά περιβαλλοντικής φύσης (θερμοπληξία, εγκαύματα, δαγκώματα, δηλητηριάσεις κλπ).

Πιστοποίηση

Οι συμμετέχοντες αφού αξιολογηθούν εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων παρόχων Πρώτων Βοηθών της American Heart Association και λαμβάνουν κάρτα πιστοποίησης διάρκειας 2 ετών.

Θεματολογία

Αναλυτικά τα θέματα που αναπτύσσονται ειναι:

Γενικά θέματα Πρώτων Βοηθειών

 • Αρχική εκτίμηση
 • Φροντίδα Ασθενούς / τραυματία με και χωρίς αισθήσεις
 • Θέση ανάνηψης
 • Εισαγωγή
 • Φαρμακείο

Ιατρικά επείγοντα

 • Αναπνευστικά προβλήματα
 • Πνιγμός – πνιγμονή (αντιμετώπιση πνιγμού από υγρά – απόφραξη αεραγωγού από στερεά – ημιστερεά)
 • Πόνος στο στήθος και καρδιακή προσβολή
 • Λιποθυμία
 • Διαβήτης
 • Εγκεφαλικό
 • Σπασμοί – επιληψία

Τραυματισμοί

 • Εξωτερικές αιμορραγίες
 • Τραυματισμοί στο στόμα και τα δόντια
 • Καταπληξία
 • Καταγματα, διαστρέματα και μώλωπες
 • Εγκαύματα
 • Ηλεκτροπληξία

Παιδιατρικά επείγοντα

 • 4 βήματα των Παιδιατρικών Πρώτων Βοηθειών
 • Ειδικά θέματα Πρώτων Βοηθειών σε παιδιά

Περιβαλλοντικά επείγοντα

 • Δήγματα και κεντρισματα
 • Επείγοντα σχετιζόμενα με θερμότητα
 • Δηλητηριάσεις

 

 

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε ενήλικα, παιδί και βρέφος

 • Τι ειναι η ΚΑΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση)
 • Προστατευτικά μέσα
 • Πως χορηγούνται αναπνοές διάσωσης
 • Πως εκτελούνται θωρακικές συμπιέσεις
 • Πως συνδυάζονται οι θωρακικές συμπιέσεις και οι αναπνοές διάσωσης
 • ΚΑΑ μόνο με συμπιέσεις
 • Πνιγμονή
 • Σημεία πνιγμονής
 • Κλήση επείγοντος

Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή

 • Τι κάνει ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής (AED)
 • Πότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έναν απινιδιστή
 • Τα βήματα χρήστης απινιδιστή
 • Πως συνδυάζεται ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδιστή

 

Τρόπος εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται παρακολουθώντας video στην αγγλική γλώσσα με μετάφραση και εξήγηση από τον εκπαιδευτή. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος καθώς σε όλα τα σεμινάρια αναπτύσσεται το ίδιο περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις δεξιότητες που παρουσιάζονται.

 

 

Διάρκεια

Η διάρκεια το υ σεμιναρίου ανέρχεται σε 12 ώρες.

 

Αξιολόγηση

Οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται πρακτικά στις δεξιότητες που πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν:

 • Αφαίρεση γαντιών
 • Αρχική εκτίμιση
 • Χρήση Epipen/Anapen
 • Αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας
 • Πλήρη κύκλο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με χρήση απινιδιστή

Υπάρχει η δυνατότητα και γραπτής εξέτασης εφόσον το απαιτεί ο φορέας ή προβλέπεται από την εργασιακή θέση. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών

 

 

 

 

Πιστοποίηση

 

 

Στη διάρκεια του μαθήματος, ενας εκπαιδευτής της ΑΗΑ συντονίζει τη ροή της προβολής και καθοδηγεί τους μαθητές να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στις Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδιστή και τους αξιολογεί σε αυτές. Όσοι επιτύχουν στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την αξιολόγηση υπάρχει η δυνατότητα επαναξιολόγησης – σε περίπτωση επανειλημμένης αδυναμίας επιτυχούς εκτέλεσης ο καταρτιζόμενος καλείται να παρακολουθήσει εκ νέου την κατάρτιση προκειμένου να λάβει πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης της κατάρτισης.

.

Share Button

You must be logged in to post a comment Login