Πρώτες Βοήθειες GWO

Περιγραφή

Το πρόγραμμα βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Global Wind Organization στην ενότητα Πρώτες Βοήθειες. Παρουσιάζονται τα κύρια προβλήματα υγείας και τραυματισμού τα οποία μπορεί να αντιμετωπισθούν στο απομακρυσμένο πεδίο ενός πάρκου αιολικής ενέργειας, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των τραυματισμών κατά την εργασία σε ύψος, στο ύπαιθρο και με ηλεκτρισμό. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική εξάσκηση με βάση συγκεκριμένα σενάρια.

Ενότητες

 • Εισαγωγή
 • Νομοθεσία/Ασφάλεια/Κίνδυνοι
 • Νομικά θέματα
 • Εργατική νομοθεσία
 • Κατευθυντήριες Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
 • Κίνδυνοι
 • Ανατομία και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού
 • Σημεία και συμπτώματα
 • Απειλητικοί και μη τραυματισμοί
 • Απειλητικά και μη σημεία και συμπτώματα
 • Ανατομία και Πρώτες Βοήθειες
 • Ο ρόλος της προσωπικής υγιεινής
 • Διαχείριση συμβάντος
 • Ασφάλεια σε καταστάσεις ανάγκης
 • Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα συμβάντα
 • Ομάδες Διάσωσης
 • Αρχική εκτίμηση
 • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Απόφραξη αεραγωγού
 • Αιμορραγία, εσωτερική και εξωτερική
 • Καταπληξία
 • Πρακτικά σενάρια Πρώτων Βοηθειών
 • Εξάσκηση Τεχνικών
 • Πτώση αντικειμένου – Κάκωση κεφαλής
 • Πτώση από ύψος
 • Τραύμα ανάρτησης
 • Σοβαρή εσωτερική αιμορραγία
 • Σοβαρή εξωτερική αιμορραγία
 • Μη ανταποκρινόμενος με κανονική αιμορραγία
 • Μη ανταποκρινόμενος χωρίς κανονική αιμορραγία
 • Επιληπτικοί σπασμοί
 • Διαβητικό συμβάν
 • Κρίση άσθματος
 • Εγκεφαλικό
 • Έμφραγμα
 • Θερμοπληξία
 • Έγκαυμα
 • Υποθερμία
 • Υποθερμία
 • Σύνδρομο σύνθλιψης
 • Κακώσεις οφθαλμών
 • Ηλεκτροπληξία
 • Ακρωτηριασμός
 • Εξελισσόμενο συμβάν
 • Δήγμα ζώων
 • Δήγμα ερπετών/ αρθροπόδων
 •  Αξιολόγηση

Διάρκεια σεμιναρίου

16 ώρες

Διάρκεια πιστοποίησης

2 έτη

Χορηγείται επίσης πιστοποίηση ΚΑΡΠΑ (CPR) από την American Heart Association με διάρκεια 2 έτη

 

Επαναπιστοποίηση

Κάθε 2 έτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της GWO με διάρκεια 8 ώρες

Share Button

You must be logged in to post a comment Login