Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής


Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι:

α. είναι υγιής και δεν πάσχει από κάποια πάθηση ή έχει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα υγείας στον ίδιο ή στους λοιπούς συμμετέχοντες ή στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση πάθησης που δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δεξιότητες γίνει προσπάθεια προσαρμογής όμως αν δεν μπορέσει να εκτελέσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πιστοποίηση μπορεί να μην εκδοθεί πιστοποιητικό.

β. δέν έχει κάποια από τα συμπτώματα του κοροναϊό 2019-nCoV, όπως έντονο βήχα, υψηλό πυρετό, δυσκολία αναπνοής, δεν έχει ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχή υψηλού κινδύνου, δεν έχει συμπτώματα ίωσης ή κρυολογήματος, δε νοσεί κάποιος από την οικογένεια ή το κοντινό περιβάλλον του, δεν έχει ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό 2019-nCoV, εντός των προηγούμενων 14 ημερών

γ. δεν θα προκαλέσει εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που προκληθεί εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον εξοπλισμό ή την κτιριακή υποδομή όπου πραγματοποιείται το σεμινάριο δηλώνει ότι θα καταβάλλει το αντίτιμο αποκατάστασης της βλάβης/φθοράς.

Διαδικασία εγγραφής

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε κάποιο απο τα σεμινάριά μας θα πρέπει:
α. να επικοινωνήσετε μαζί μας (με mail στο info@firstaidtraining.gr,  τηλεφωνικά στο 2744066544, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής.

β. να εγγραφείτε σε ένα απο τα σεμινάριά μας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.firstaidtraining.gr στην ενότητα “Ημερολόγιο” ή να δηλώσετε συμμετοχή στο συνδεσμο . Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει συμφωνία με τους γενικούς όρους διεξαγωγής του σεμιναρίου.

 

Εφόσον ενημερωθείτε οτι εγινε δεκτή η δήλωση θα πρέπει να καταθέσετε το ποσό συμμετοχής σε έναν απο τους  τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK 552002330000743 // IBAN GR61 0140 5520 5520 0233 0000 743

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 40240096145 //IBAN: GR2801104020000040240096145

EUROBANK IBAN: GR0902601950000910200544453


και να αποστείλετε το αντίγραφο κατάθεσης ειτε με fax είτε σκαναρισμένο/φωτογραφία με email στο info@firstaidtraining.gr

Λάβετε υπόψιν ότι θα πρέπει να είστε έγκαιρα στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης.

 

Αναβολή / Ακύρωση σεμιναρίου

Σε περίπτωση αναβολής του σεμιναρίου π.χ. λόγω μη συμπλήρωσης του ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε το αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.
Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε:
> είτε το ποσό της συμμετοχής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών)
> είτε να σας επιστραφεί το ποσό της συμμετοχής που έχετε καταβάλλει.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη δυνατότητας διεξαγωγής του σεμιναρίου απο μέρους μας εντός του επομένου 3μήνου, θα σας επιστραφεί το ποσό της προκαταβολής.

Ακύρωση

Σε περίπτωση που ακυρώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν το σεμινάριο οποιαδήποτε προκαταβολή σάς επιστρέφεται στο ακέραιο, ή μεταφέρεται σε επόμενο σεμινάριο με οποιονδήποτε κωδικό, εφόσον το επιθυμείτε.
Εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας εντός των τελευταίων 15 εργασίμων ημερών προ της διεξαγωγής, επιλέγετε:
> είτε το ποσό της προκαταβολής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων εξι μηνών) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
> είτε να σας επιστραφεί το υπόλοιπο της προκαταβολής μείον τυχόν κόστος που αφορά το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να έχει δοθεί στον εκπαιδευόμενο. Σε περίπτωση που δεν είχε δοθεί εκπαιδευτικό υλικό δεν πραγματοποιείται σχετική παρακράτηση.

Εάν ο λόγος ακύρωσης είναι πρόβλημα υγείας που αναφέρεται στην ενότητα β. των όρων συμμετοχής (σχετιζόμενοι με το νέο Κορωνοϊό Covit 19) η ακύρωση μπορεί να γίνει ακόμη και την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

Τα online σεμινάρια δεν μπορούν να ακυρωθούν και δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής εφόσον έχει γίνει ενεργοποίησή τους.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης δύο συνεχόμενων ακυρώσεων συμμετοχής του ιδίου ατόμου σε σεμινάριά μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης αποδοχής τυχόν μελλοντικής αίτησης συμμετοχής του ατόμου σε σεμινάριά μας ή αποδοχής με ειδικούς όρους.

 

Η American Heart Association στηρίζει τη γνώση και τον επαγγελματισμό στα προγράμματα BLS, ACLS & PALS και για αυτο το στόχο εχει εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό. Η χρήση του υλικού σε εκπαιδευτική δραστηριότητα δεν συνεπάγεται χρηματοδότηση της δραστηριότητας απο την ΑΗΑ. Τα τέλη που εισπράττονται δεν αποτελούν εσοδο της ΑΗΑ εκτος απο το τμήμα που αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται

 

Τελευταία ενημέρωση 4.3.2020