Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα AHA eLearning courses δίνουν στους μαθητές την ευελιξία να μάθουν με το δικό τους ρυθμό και στο δικό τους πρόγραμμα, όπου και όποτε έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο.

eLearning vs Blended Learning

Τα προγράμματα eLearning courses είναι πλήρεις εκπαιδεύσεις και δεν απαιτείται ξεχωριστή συνεδρία πρακτικών δεξιοτήτων.
Στο Blended learning συνδυάζεται eLearning, με ενότητα πρακτικών δεξιοτήτων. Η ενότητα δεξοτήτων πραγματοποιείται δια ζώσης με εκπαιδευτή της ΑΗΑ.

Πλεονεκτήματα των online/Blended σεμιναρίων

ΑΝΕΣΗ
Ο χρόνος στις αίθουσες διδασκαλίας μειώνεται και περιορίζεται στις πρακτικές δεξιότητες παρέχοντας ευελιξία στο χρονικό προγραμματισμό..

Η διαδικτυακή εκπαίδευση (είτε με είτε χωρίς πρακτική δεξιότητα) διασφαλίζει ότι όλοι οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται σε όλα τα αναγκαία θεματικά πεδία με στόχο την αύξηση των ποσοστών επιβιωσης.

Έρευνες έχουν αποδείξει την διατηρησιμότητα της γνώσης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η AHA εκπονεί την έρευνας στην οποία βασίζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες της καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.
Η εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοσθεί στο πρόγραμμα του καταρτιζομένου με αποτέλεσμα την ενίσχυση του αισθήματος της ικανοποίησης.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
• Μαθαίνουν στο χρόνο τους
Στο σπίτι ή σε όποιο χώρο εξυπηρετεί, σε υπολογιστή ή σε tablet.
• Μαθαίνουν με το ρυθμό τους και μπορούν να επαναλάβουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν ή που τους δυσκολεύουν, και να έχουν βέλτιστη απόδοση στους σταθμούς πρακτικής δεξιότητας, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες διάσωσης.

Οι μαθητές λαμβάνουν και το εγχειρίδιο μαθητή και δε χρειάζονται επιπλέον βιβλία

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Ευκολότερος προγραμματισμός
• Προσβασιμότητα εκπαίδευσης σε απομακρυσμένους εργαζομένους
• Παροχή ενιαίας εκπαίδευσης
• Οι εκπαιδευτές επικεντρώνονται στις σημαντικές ψυχοκινητικές δεξιότητες οι οποίες εξασκούνται με στόχο να μπορούν οι μαθητές να δράσουν αν απαιτηθεί
• Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης και εναρμόνισης της εκπαίδευσης σε συστήματα διαχείρισης προσωπικού
• Η τεχνολογία οδηγεί την εκπαίδευση σε νέες κατευθύνσεις και οι μαθητές επιλέγουν να μάθουν με νέους τρόπους.
• Η εναρμόνιση της εκπαίδευσης με ψηφιακούς τρόπους μάθησης αναδεικνύει την κατανόηση της επιχείρησης στους διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τύπους.
Αναδεικνύεται το όραμα της επιχείρησης για χρήση ψηφιακής τεχνολογίας