Heartsaver First Aid CPR /AED

Πρώτες Βοήθειες και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με πιστοποίηση από την American Heart Association

Το επείγον περιστατικό που μπορεί να απειλήσει τη ζωή μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή, όπου και να βρισκόμαστε.

Πώς να αντιμετωπίσω μια αιμορραγία τι να κάνω σε ένα πνιγμό? Τι είναι η πνιγμονή; Τι θα κάνω σε μια ανακοπή;

Στο πρόγραμμα «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες» θα δοθούν οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και πολλά άλλα. Φυσικά όμως με την πρακτική εξάσκηση θα μπορούμε να εφαρμόσουμε όσα μάθαμε στη θεωρία.

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση λαμβάνει η εξάσκηση στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί κάποιος πρώτες βοήθειες, πνιγμονή και καρδιακή ανακοπή, μέχρι να φτάσει η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα. Διαστρέμματα, κατάγματα, καταπληξία, δαγκώματα, θερμοπληξία αλλά και υποθερμία, επιληψία, διαβητικά επείγοντα, εγκεφαλικό είναι μερικά από τα θέματα που αναλύονται. Επίσης διδάσκεται η παροχή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και η χρήση Απινιδιστή σε ενήλικες, αλλά και παιδιά και βρέφη εφόσον επιλεγεί από τους συμμετέχοντες.

Σε ποιούς απευθύνεται

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε δεν εχει ιατρική εκπαίδευση και 

  • πρέπει να εχει κάρτα πιστοποίησης παρακολούθησης εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και στη χρήση ΚΑΡΠΑ – χρήσης απινιδιστή, για το χώρο εργασίας του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

και/ή

  • επιθυμεί να εκπαιδευτεί στις Πρώτες Βοήθειες με ένα από τα πιο καταξιωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παγκοσμίως. 

Χαρακτηριστικά

• Μάθημα που βασίζεται σε σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διασφαλίζει ομοιογένεια
• Καθοδηγούμενη απο εκπαιδευτή πρακτική εξάσκηση ενισχύει την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων
• Το εγχειρίδο μαθητή  που παραλαμβάνουν οι συμμετέχοντες περιλαμβάνει οδηγούς σύντομης αναφοράς (Quick Reference Guide) με περίληψη των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών
• Το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Το πρόγραμμα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του OSHA σε ότι αφορά την εκπαίδευση εργαζομένων στις Πρώτες Βοήθειες

Μορφή Εκπαίδευσης

a. Μάθημα σε αίθουσα όπου ο εκπαιδευτής συντονίζει την παρουσίαση  με σταθμούς όπου γίνεται πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων

b. Υβριδικό μάθημα με σύγχρονη εκπαίδευση όπου ο εκπαιδευτής συντονίζει τη θεωρητική εκπαίδευση η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά και πρακτικό σκέλος όπου πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση και αξιολόγηση σε “δια ζώσης” συνεδρία. Για την πιστοποίηση απαιτείται και το πρακτικό μέρος. 

γ. Υβριδικό μάθημα με ασύγχρονη εκπαίδευση όπου ο μαθητής παρακολουθεί στο χρόνο που επιθυμεί την εκπαίδευση (στα αγγλικά) και πρακτικό σκέλος όπου πραγματοποιείται η πρακτική εξάσκηση και αξιολόγηση σε “δια ζώσης” συνεδρία. Για την πιστοποίηση απαιτείται και το πρακτικό μέρος. 

Εξοπλισμός 

Ακολουθώντας τις συστάσεις της American Heart Association χρησιμοποιούμε σύγχρονα προπλάσματα με ηλεκτρονικές ενδείξεις, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη αποτελεσματικότητα και έλεγχος της εκτέλεσης των δεξιοτήτων

Περιεχόμενο

Βασικές αλλαγές απο την American Heart Association σύμφωνα με τις πλεον πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και Επείγουσα Καρδιαγγειακή Φροντίδα (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care)

• Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών
• Ιατρικά επείγoντα
• Τραυματισμοί
• Περιβαλλοντικά επειγοντα
• ΚΑΡΠΑ ενηλίκων και χρήση Απινιδιστή

Διάρκεια 

10 – 14 ώρες, ανάλογα με τις προαιρετικές ενότητες και τις ενότητες ΚΑΡΠΑ που διδάσκονται.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αποκτούν οι μαθητές την κάρτα πιστοποίησης της American Heart Association – Heartsaver First Aid CPR AED Course Completion Card με ισχύ για 2 χρόνια.

Στη διάρκεια του μαθήματος, ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής  συντονίζει τη ροή της εκπαίδευσης και καθοδηγεί τους μαθητές να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδιστή και τους εξετάζει σε αυτές.