Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αφιερώστε λίγο χρόνο νια να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 Π.Γέρου με έδρα το Λουτράκι, Ξενοφώντος 15,    διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@firstaidtraining.gr, τηλέφωνο 2744066544 (εφεξής «Εκπαιδευτικό Κέντρο» ή «εμείς» ), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.firstaidtraining.gr. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. 1. Τι εναι τα προσωπικά δεδομένα; ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες/στοιχεία Φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση} ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα». 2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; ο δικτυακός μας τόπος www.firstaidtraining.gr έχει κυρίως ενημερωτικό περιεχόμενο και σκοπό και περιορίζει  στο ελάχιστο τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων. Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και απαραίτητα νια τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα:  
 • όσα συμπληρώνετε στη φόρμα «Επικοινωνίας» και στη στη φόρμα «Δήλωση συμμετοχής σε σεμινάριο» (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), και στη φόρμα δήλωσης επιθυμίας για αποστολή «NewsIetter)) (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που βρίσκονται στον ιστότοπό μας.
 • τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies
  Για ποιό σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας και με ποιά νόμιμη βάση; Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για σκοπούς:
 • Επικοινωνίας: Όταν υποβάλλετε ερώτημα ή αίτημα μέσω της Φόρμας «επικοινωνία» επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τη διαχείριση, απάντηση και επίλυση των ερωτημάτων/αιτημάτων σας. Θεωρούμε ότι υφίσταται έννομο συμφέρον μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω της φόρμας «Επικοινωνία». Περαιτέρω κατανοούμε ότι η προς το σκοπό αυτό επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων σας καθίσταται και για εσάς επωφελής καθώς μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που θέτετε. Όταν το ερώτημα σας σχετίζεται με την άσκηση δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας καθώς έτσι ανταποκρινόμαστε σε έννομη υποχρέωσή μας.
 • Δήλωσης Συμμετοχής σε σεμινάριο: Όταν υποβάλλετε ερώτημα ή αίτημα μέσω της Φόρμας «Δήλωσης Συμμετοχής σε σεμινάριο» επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για την κράτηση θέσης, διαχείριση του σεμιναρίου, απάντηση και επίλυση των ερωτημάτων/αιτημάτων σας που σχετίζονται με την οργάνωση του σεμιναρίου.. Θεωρούμε ότι υφίσταται έννομο συμφέρον μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της διοργάνωσης του σεμιναρίου. Περαιτέρω κατανοούμε ότι η προς το σκοπό αυτό επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων σας καθίσταται και για εσάς επωφελής καθώς μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να διοργανώσουμε το σεμινάριο.
 • Αποστολής newsletter: Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) & επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας και να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς ενημέρωσής σας για τα νέα και τις προσφορές του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου δυνάμει της συγκατάθεσης που μας παρέχετε π.χ. όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό/προωθητικό υλικό (newsletter) από εμάς.
 1. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Εκπαιδευτικού Κέντρου, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους
 • 6. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούvτες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:
 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του Εκπαιδευτικού Κέντρου,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – άλλως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).
Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.; Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας περιορίζεται μόνο εντός Ε.Ε. Εξαίρεση αποτελεί η αποστολή των δεδομένων που αφορούν την εγγραφή στα μητρώα έκδοσης πιστοποιήσεων για τα οποία ζητείται ρητή συγκατάθεση.
 • 8. Πότε διαγράφοuμε τα Δεδομένα σας;
Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το Εκπαιδευτικό Κέντρο μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα:
 • Τα Δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα «Επικοινωνία» τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας ή να απαντήσουμε στο ερώτημα σας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία τους.
 • Η δήλωση συγκατάθεσή ς σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από το Εκπαιδευτικό Κέντρο και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
 • Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.
 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειαο των Προσωπικών Δεδομένων σας έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε τα δικαιώματα:
 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
 • Φορητότητας των Δεδομένων σας.
 • περιορισμού της επεξεργασίας.
 • εvαντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΕΔΙΒΙΜ 1, Ξενοφώντος 15, 20300 Λουτράκι  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του info@firstaidtraining.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το ΚΕΔΙΒΙΜ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέρνειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).
 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.
 1. Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα δικαστήρια Κορίνθου.
 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 5/11/2018