Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με πιστοποίηση από την DGUV

Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα Med1plus της Γερμανίας είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρέχουμε κατάρτιση σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού ασφαλιστικού φορέα DGUV στη χώρα μας και να εκδίδουμε τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Οι διατάξεις ασφαλείας στην εργασία στη Γερμανία ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Πρώτος Βοηθός ανά πάσα στιγμή σε εργασιακούς χώρους με 2 -20 καταρτιζόμενους, ενώ σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις απαιτείται η παρουσία ενός Πρώτου Βοηθού ανά 20 ή 40 εργαζομένους (ανάλογα με το δείκτη επικινδυνότητας).

 

Θεματολογία

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες

  1. Ασφάλεια / Προστασία διασώστη
  2. Επικοινωνία με θύμα/Ελεγχος ζωτικών λειτουργιών (επίπεδο συνείδησης, αναπνοή, κυκλοφορικό)
  3. Διαταραχή επιπέδου συνείδησης
  4. Διαταραχές αναπνοής και κυκλοφορικού, περιλαμβανομένης χρήσης απινιδιστή κατά την ανάνηψη
  5. Κατάγματα, κακώσεις αρθρώσεων
  6. Κακώσεις στο υπογάστριο
  7. Πληγές, σοβαρές αιμορραγίες
  8. Καταπληξία
  9. Εγκαύματα, βλάβες από θερμότητα

10.Δηλητηριάσεις, Χημικά εγκαύματα

Κατά την εκπαίδευση δεν γίνεται χρήση ιατρικών συσκευών και εργαλείων με εξαίρεση τη χρήση Αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Επίσης δε γίνεται χρήση πάσης φύσης φορείων ή φαρμάκων. Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτελεί αποκλειστικά η χρήση του εξοπλισμού φαρμακείου εργασίας σύμφωνα με τις νόρμες DIN 13 157 και DIN 13 169 καθώς και το υποχρεωτικό από την εργατική Νομοθεσία φαρμακείο.

 

Διάρκεια:

Η κατάρτιση σε πάροχο πρώτων βοηθειών πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες» το οποίο διαρκεί 9 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

 

Τρόπος εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε αίθουσα με παρουσίαση από τον εκπαιδευτή και ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόζουν τις πρακτικές δεξιότητες που παρουσιάζονται.

 

 

Αριθμός Συμμετεχόντων

Σε κάθε εκπαίδευση συμμετέχουν κατ’ελάχιστο 10 και μέγιστο 15 εργαζόμενοι (προδιαγραφή του φορέα DGUV της Γερμανίας)

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο εκπαιδευομένων της DGUV πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

 

Πιστοποίηση

Για όσους παρακολουθήσουν με επιτυχία το σεμινάριο εκδίδεται από το γερμανικό ασφαλιστικό φορέα DGUV πιστοποιητικό παρόχου Πρώτων Βοηθειών στην επιχείρηση.