Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα Med1plus της Γερμανίας είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρέχουμε κατάρτιση σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού ασφαλιστικού φορέα DGUV στη χώρα μας και να εκδίδουμε τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Οι διατάξεις ασφαλείας στην εργασία στη Γερμανία ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Πρώτος Βοηθός ανά πάσα στιγμή σε εργασιακούς χώρους με 2 -20 καταρτιζόμενους, ενώ σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις απαιτείται η παρουσία ενός Πρώτου Βοηθού ανά 20 ή 40 εργαζομένους (ανάλογα με το δείκτη επικινδυνότητας). Συνεπώς η ανάγκη σε καταρτισμένο προσωπικό είναι πολύ μεγάλη. Στην Ελλάδα αναφέρεται η αναγκαιότητα ύπαρξης προσωπικού εκπαιδευμένου στις Πρώτες Βοήθειες.

Περιεχόμενο

Η εκπαίδευση  περιλαμβάνει τα ακόλουθα

  1. Ασφάλεια / Προστασία διασώστη
  2. Επικοινωνία με θύμα/Ελεγχος ζωτικών λειτουργιών (επίπεδο συνείδησης, αναπνοή, κυκλοφορικό)
  3. Διαταρραχή επιπέδου συνείδησης
  4. Διαταραχές αναπνοής και κυκλοφορικού, περιλαμβανομένης χρήσης απινιδιστή κατά την ανάνηψη
  5. Κατάγματα, κακώσεις αρθρώσεων
  6. Κακώσεις στο υπογάστριο
  7. Πληγές, σοβαρές αιμορραγίες
  8. Καταπληξία
  9. Εγκαύματα, βλάβες από θερμότητα
  10. Δηλητηριάσεις, Χημικά εγκαύματα

Κατά την εκπαίδευση δεν γίνεται χρήση ιατρικών συσκευών και εργαλείων με εξαίρεση τη χρήση Αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Επίσης δε γίνεται χρήση πάσης φύσης φορείων ή φαρμάκων. Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτελεί αποκλειστικά η χρήση του εξοπλισμού φαρμακείου εργασίας σύμφωνα με τις νόρμες DIN 13 157 και DIN 13 169.

Διάρκεια:

Η κατάρτιση σε πάροχο πρώτων βοηθειών πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες» το οποίο διαρκεί 9 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.