Για όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών προτείνουμε τα προγράμματα

Βασικές Πρώτες Βοήθειες και

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση / Χρήση Αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή.

Παρακολουθώντας τα προγράμματα αυτά θα μπορεί να παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις στα μέλη της ομάδας Πρώτων Βοηθειών να αναγνωρίσει ένα επείγον περιστατικό και να παρέχει αποτελεσματική φροντίδα τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ ή κάποιος με περισσότερη εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, ιατρικά επείγοντα (σοβαρές ασθένειες) και τραυματισμοί (αιμορραγίες, εγκαύματα, κακώσεις).

Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των παρόχων φροντίδας νηπίων και παιδιών, ενώ είναι και πολύτιμη πηγή γνώσεων για τους γονείς, παππούδες, παιδαγωγούς και δασκάλους και όλους όσους έχουν την ευθύνη νηπίων και παιδιών.

 

Kοινό

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, εργαζόμενους, εθελοντές οι οποίοι δεν έχουν ιατρική εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους χώρους που δραστηριοποιούνται.

Πιστοποιήσεις

Ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα επιλεγεί υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης από

την American Heart Association, μια εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Εκατομμύρια ανθρώπων εκπαιδεύονται κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ενιαία γνώση όλων των καταρτιζομένων

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία με πιστοποίηση από την AHA

το Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Ατυχημάτων, ο οποίος έχει εκπονήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιούμε με τον εταίρο μας Med1Plus.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με πιστοποίηση DGUV

Emrgency Care and Safety Institute φορέα εκπόνησης και υλοποίησης πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις πρώτες βοήθειες, πρώτες βοήθειες στην εργασία και στο ύπαιθρο σε συνεργασία με

 

Μορφή μαθήματος

Το μάθημα πραγματοποιείται με παρουσίαση συμμετοχή των καταρτιζομένων και σταθμούς δεξιοτήτων.

Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα « Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση».

Το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Διάρκεια

5 – 8 ώρες