Το σεμινάριο παρέχει τις βασικές γνώσεις διάσωσης μετά από μια καρδιακή ανακοπή. Περιλαμβάνοντας στη θεματολογία τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες και τα επιστημονικά πορίσματα του 2015 το πρόγραμμα διδάσκει τον τρόπο εκτέλεσης υψηλής ποιότητας ΚΑΡΠΑ, βελτίωση του σκέλους των συμπιέσεων και τη δυναμική ομάδας ΚΑΡΠΑ υψηλής απόδοσης. Το σεμινάριο BLS της AHA προσφέρει τα πλεονεκτήματα: Περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, ρεαλιστικά σενάρια, προσομοιώσεις και γραφήματα, δυνατότητα προσαρμογής στους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντας καθώς και προσαρμογή σε τοπικά πρωτόκολλα

Κοινό

Επαγγελματίες Υγείας που πρέπει να γνωρίζουν πώς να εκτελέσουν Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και άλλες δεξιότητες βασικής υποστήριξης ζωής τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και προνοσοκομειακά.

Ενότητες

Το πρόγραμμα μπορεί να χωριστεί σε ενότητες που διδάσκονται είτε μαζί είτε μεμονωμένα. Ενότητα 1: Ενήλικας Ενότητα 2: Παιδί Ενότητα 3: Βρέφος

Θεματολογία

 • Οι νεώτερες οδηγίες ΚΑΡΠΑ και εκπαίδευσης και τις επικαιροποιήσεις τους 2015 AHA Guidelines Update for CPR and ECC
 • Τα στοιχεία της ΚΑΡΠΑ υψηλής ποιότητας σε ενήλικες παιδιά και βρέφη
 • Η αλυσίδα επιβίωσης της AHA σε προνοσοκομειακό και ενδονοσοκομειακό περιβάλλον
 • Η αναγκαιότητα έγκαιρης χρήσης Απινιδωτή
 • Αποτελεσματικές αναπνοής με χρήση προστατευτικού μέσου
 • Η αναγκαιότητα των ομάδων σε ανάνηψη με πολλά μέλη και η απόδοση ως αποτελεσματικό μέλος ομάδας ανάνηψης
 • Απόφραξη αεραγωγού σε ενήλικα-παιδί και βρέφος.

Χαρακτηριστικά

 • Μάθημα που βασίζεται στο Video διασφαλίζει ομοιογένεια
 • Καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή πρακτική εξάσκηση ενισχύει την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων
 • Το εγχειρίδιο μαθητή που παραλαμβάνουν οι συμμετέχοντες περιλαμβάνει οδηγούς σύντομης αναφοράς με περίληψη των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών
 • Το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Μορφή Εκπαίδευσης

Μάθημα σε αίθουσα όπου ο εκπαιδευτής συντονίζει την παρουσίαση video με σταθμούς όπου γίνεται πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων

Εξοπλισμός

Ακολουθώντας τις συστάσεις της American Heart Association χρησιμοποιούμε σύγχρονα προπλάσματα με ηλεκτρονικές ενδείξεις, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη αποτελεσματικότητα και έλεγχος της εκτέλεσης των δεξιοτήτων

 

Διάρκεια

4 – 8 ώρες, ανάλογα με τις ενότητες ΚΑΡΠΑ που διδάσκονται.  

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αποκτούν οι μαθητές την κάρτα πιστοποίησης της American Heart Association – BLS Course Completion Card με ισχύ για 2 χρόνια.

Στη διάρκεια του μαθήματος, ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής  συντονίζει τη ροή της εκπαίδευσης και καθοδηγεί τους μαθητές να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες στην ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδιστή και τους εξετάζει σε αυτές.