Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη

0

Ιδιαίτερα στους χώρους απασχόλησης, παραμονής και φύλαξης παιδιών και νηπίων είναι πολύ συχνά τα ατυχήματα. Το πρόγραμμα Heartsaver Paediatric First Aid CPR / AED της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American […]

Πρώτες Βοήθειες σε αθλητικές κακώσεις

0

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Αθλητικές Πρώτες Βοήθειες και στην αποτροπή των τραυματισμών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό […]

Πρώτες Βοήθειες Υπαίθρου

0

Το σεμινάριο “Πρώτες Βοήθειες Υπαίθρου” είναι ένα σεμινάριο 16-20 ωρών για όσους κινούνται ή εκτελούν δραστηριότητες σε απομακρυσμένα μέρη. Το πρόγραμμα WFA παρουσιάζει θέματα παροχής […]

First Person On Scene

0

Περιγραφή Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Rescue Training International First Person On Scene είναι σχεδιασμένο ώστε οι πρώτοι βοηθοί να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μια […]

Χωρίς εικόνα

Πρώτες Βοήθειες GWO

0

Περιγραφή Το πρόγραμμα βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Global Wind Organization στην ενότητα Πρώτες Βοήθειες. Παρουσιάζονται τα κύρια προβλήματα υγείας και τραυματισμού τα οποία μπορεί […]