Η American Heart Association επιτρέπει προσωρινά στα εκπαιδευτικά κέντρα τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αξιολόγηση δεξιοτήτων. Έχουν εκδοθεί οδηγίες με λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης κορωνοϊού. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στη διευκόλυνση παρακολούθησης και πιστοποίησης μόνο για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα.

To minimize the risk of COVID-19 transmission during AHA courses, the AHA will temporarily allow Training
Centers to conduct virtual training for cognitive learning and/or hands-on skills under the requirements
described below. Virtual training methods may be used until social distancing guidelines for reducing the
transmission of COVID-19 outbreak are no longer in effect.

Leave a Reply