Η First Aid Training Greece (ΚΕΔΙΒΙΜ 1 Π. Γέρου) εκπόνησε νέα “πολιτική” η οποία αφορά ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τον Κορωνοϊό Covit 19 και περιορισμό συμμετοχής σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης (δεν είναι περιοριστικό στον Κορωνοϊό), με σκοπό την προστασία των εκπαιδευομένων, των συνεργατών, αλλά και όλης της κοινότητας.

Σε αυτήν αναφέρονται τόσο οι περιπτώσεις οι οποίες είναι “υποπτες” για μόλυνση απο Κορωνοϊό, όσο και τι να πράξουν εν γένει σε περίπτωση ασθένειας.  Αντίστοιχα έχει προσαρμοσθεί η πολιτική ακυρώσεων συμμετοχών, όπου δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης συμμετοχής ακόμη και ημέρα διεξαγωγής με δυνατότητα συμμετοχής σε αντίστοιχο σεμινάριο εντός 6 μηνών (αντί για 3 όπως ίσχυε μέχρι τώρα).

Αναλυτικά την “Πολιτική Υγιεινής για τον κορωνοϊό-Covid -19 (SARS-CoV-2)”, θα βρείτε εδώ

 

Leave a Reply