Πρώτες Βοήθειες στην εργασία

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία

Σε όλους τους χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι που να έχουν καταρτισθεί στις Πρώτες Βοήθειες. Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία» παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις στα μέλη της ομάδας Πρώτων Βοηθειών να αναγνωρίσουν ένα επείγον περιστατικό και να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ ή η Ομάδα Διάσωσης της Επιχείρησης. Περιλαμβάνονται βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, ιατρικά επείγοντα (σοβαρές ασθένειες) και τραυματισμοί (αιμορραγίες, εγκαύματα, κακώσεις). Για εργαζόμενους που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά, όπως δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, έχουμε ειδικό προγραμμα Πρώτες Βοηθειες σε παιδια.

Kοινό

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ιατρική εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Πιστοποιήσεις

Ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα επιλεγεί υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης από

 

την American Heart Association, την κορυφαία οργάνωση υγείας στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση στον κόσμο,  επιλέγοντας μια εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Εκατομμύρια ανθρώπων εκπαιδεύονται κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ενιαία γνώση όλων των καταρτιζομένων.

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία με πιστοποίηση από την AHA

το Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Ατυχημάτων DGUV , ο οποίος έχει εκπονήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιούμε με τον εταίρο μας Med1Plus.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με πιστοποίηση DGUV

Το Emergency Care and Safety Institute φορέα εκπόνησης και υλοποίησης πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις πρώτες βοήθειες, πρώτες βοήθειες στην εργασία και στο ύπαιθρο σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς υγείας (American College Emergency Physicians )

 

Μορφή μαθήματος

Το μάθημα πραγματοποιείται με παρουσίαση συμμετοχή των καταρτιζομένων και σταθμούς δεξιοτήτων.

Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα « Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση».

Το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Διάρκεια

5 – 8 ώρες