Το Εκπαιδευτικό μας κέντρο είναι αδειοδοτημένος φορέας κατάρτισης ενηλίκων και λειτουργεί ως διαπιστευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με Αριθμό Αδείας 2100209. Οι Πιστοποιήσεις που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες είναι από τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε ως Διαπιστευμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Για το 2016 οι πιστοποιήσεις είναι από τους οργανισμούς:

Σύνδεσμος Αναζήτησης Φορέων ΕΟΠΠΕΠ δείτε εδω!

<a