ΚΕΚ ΕΥΡΟΠΡΟΟΔΟΣ: Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών

Στο ΚΕΚ Ευροπρόοδος πιστοποιήθηκαν οι μαθητές του τμήματος Βοηθών Φαρμακείου στις Πρώτες Βοήθειες και την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση απο την American Heart Association. Οι μαθητές παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιολογήθηκαν θεωρητικά και στις πρακτικές δεξιότητες αποκτώντας την πιστοποίηση διετούς διάρκειας

Share Button