Πρώτες Βοήθειες

0

Ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί στον καθένα και οπουδήποτε: στο χώρο εργασίας, στο δρόμο ή στο σπίτι. Το πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες  δίνει τη δυνατότητα στον καθένα […]