Σεμινάρια Online

0

Για όσους δεν έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν πλήρη εκπαίδευση σε αίθουσα υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την online εκπαίδευση και στη συνέχεια (εφόσον επιθυμούν […]