Οργανισμοί

Οι Οργανισμοί πιστοποίησης των σεμιναρίων μας.

Ποιά είναι η Rescue Training International

American Heart Association (ΑΗΑ) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες που προωθεί κατάλληλη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων, σε μια προσπάθεια να μειώσει την αναπηρία και τους θανάτους που προκαλούνται από καρδιαγγειακά νοσήματα και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η έδρα της βρίσκεται στο Ντάλας του Τέξας. ahalogo_full_red_blk2xΕπικεντρώνεται πάνω στην μελέτη, την έρευνα και την εκπαίδευση για την πρόληψη και την κατάλληλη φροντίδα προνοσοκομειακά και ενδονοσοκομειακά των καρδιακών παθήσεων. Κάθε 5 χρόνια, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των ερευνών πάνω στην αναζωογόνηση από εκατοντάδες διακεκριμένους επιστήμονες διεθνώς, , η ΑΗΑ εκδίδει τις οδηγίες (συστάσεις) για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (CPR) και την Επείγουσα Καρδιαγγειακή Φροντίδα (ECC). Από το 1972 αυτές οι οδηγίες έχουν θέσει τα παγκόσμια πρότυπα για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών με καρδιαγγειακά αίτια.  Με βάση αυτές τις οδηγίες, έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για CPR και ECC, που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα με τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Η ΑΗΑ προσφέρει την πιο ευρέως αποδεκτή πιστοποίηση για τη βασική υποστήριξη της ζωής (BLS) καθώς επίσης και την κατάλληλη πιστοποιημένη εκπαίδευση πάνω στην παροχή των Πρώτων Βοηθειών. Από τη δεκαετία του 1970 η AHA και η ιατρική κοινότητα έχουν επιτύχει εξαιρετικά σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά στις γνώσεις μας πάνω στις καρδιοπάθειες, το έμφραγμα και τον αιφνίδιο θάνατο από καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί και τα νοσοκομεία είναι πλέον σε θέση να παρέχουν καλύτερες θεραπείες και καλύτερη πληροφόρηση στους ασθενείς. Η ΑΗΑ λειτουργεί επίσης μια θυγατρική οργάνωση, την αμερικανική Stroke Association, η οποία επικεντρώνεται στην φροντίδα, την έρευνα και την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων. Το 1994, το περιοδικό Chronicle of Philanthropy, την κατέταξε ως τον 5ο "πιο δημοφιλή φιλανθρωπικό / μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό στην Αμερική" μέσα σε πάνω από 100 φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το 2006-2007 η ΑΗΑ διέθεσε 147,5 εκατομμύρια δολάρια στην έρευνα. Από το 1949 η ΑΗΑ έχει διαθέσει πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ερευνητικά προγράμματα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της καρδιοπάθειας και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Στις 28η Οκτωβρίου, 2009 η American Heart Association και το Ad Council  λάνσαραν το website και την οδηγία για το Hands Only CPR (ΚΑΡΠΑ με μόνο θωρακικές συμπιέσεις) Στις 30 Νοεμβρίου 2009, η American Heart Association ανακοίνωσε την καμπάνια ενημέρωσης που καλείται BE THE BEAT με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των νεαρών διασωστών – ανανηπτών. Εκπαίδευσαν παιδιά ηλικίας 12-15 ετών με διασκεδαστικό τρόπο πάνω στη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση  και τη χρήση του ΑΕΑ (Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή – AED) δημιουργώντας έτσι τη νέα γενιά διασωστών.]]> 4324

 

 

 

 

 

0 0 <![CDATA[pa

Η ACTA-Τεχνοβλαστός του Α.Π.Θ., έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία στην Πιστοποίηση των γνώσεων χειρισμού Η/Υ από το Α.Π.Θ., στοχεύει να προσφέρει σε όλους τους πολίτες της χώρας μας αλλά και στο εξωτερικό, αξιόπιστα Πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας αξιόπιστες και αδιάβλητες διαδικασίες εξετάσεων. acta-1Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την πιστοποίηση ευρύτερων γνώσεων στον τομέα της Πληροφορικής, καθώς και άλλων γνωστικών αντικειμένων ανέπτυξε ένα αξιόπιστο Σχήμα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024. Η ACTA είναι διαπιστευμένος φορέας από τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Συνεπώς η ACTA φέρει την ιδιότητα του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης προσώπων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένα και αποδεκτά τα διαπιστευμένα πιστοποιητικά ως ισότιμα από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation). Δεσμεύεται δε να πορευτεί με βάση το κύρος του Φορέα από τον οποίο προέρχεται. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 μέσα από το οποίο:

  • Εφαρμόζει όλες τις κείμενες Νομοθετικές Διατάξεις.
  • Ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης.
  • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του σχήματος Πιστοποίησης.
  • Θέτει, παρακολουθεί και επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς της στόχους.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί τη βελτίωση του σχήματος Πιστοποίησης και της οργάνωσης της Εταιρείας.
  • Ανασκοπεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας ως προς την επίτευξη των στόχων της.

First Aid Training Greece
Ξενοφώντος 15, Λουτράκι 20300
Τηλέφωνο: +30 27440 65414 Φαξ: +30 27440 66588
www.firstaidtraining.gr
Email: info@firstaidtraining.gr

Αποστολή

Αποστολή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υποστήριξης Ζωής είναι η εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας και υγείας σε χώρους εργασίας. Στοχεύουμε να παρέχουμε σύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και του χώρου εργασίας τους

Copyright

Copyright © 2018 First Aid Training Greece. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.