Δηλώσεις Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι:

  • είναι υγιής και δεν πάσχει από κάποια πάθηση ή έχει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα υγείας στον ίδιο ή στους λοιπούς συμμετέχοντες ή στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση πάθησης που δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες δεξιότητες γίνει προσπάθεια προσαρμογής όμως αν δεν μπορέσει να εκτελέσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πιστοποίηση μπορεί να μην εκδοθεί πιστοποιητικό.
  • δεν θα προκαλέσει εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που προκληθεί εσκεμμένα βλάβη ή φθορά στον εξοπλισμό ή την κτιριακή υποδομή όπου πραγματοποιείται το σεμινάριο δηλώνει ότι θα καταβάλλει το αντίτιμο αποκατάστασης της βλάβης/φθοράς.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε κάποιο απο τα σεμινάριά μας θα πρέπει: α. να επικοινωνήσετε μαζί μας (με mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Fax 2744066588 η τηλεφωνικά στο 2744065414) και να δηλώσετε συμμετοχή. Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει συμφωνία με τους γενικούς όρους διεξαγωγής του σεμιναρίου β. εφόσον ενημερωθείτε οτι εγινε δεκτή η δήλωση, να καταθέσετε το ποσό συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό: ALPHA BANK 552002330000743 // IBAN GR61 0140 5520 5520 0233 0000 743 γ. να αποστείλετε το αντίγραφο κατάθεσης ειτε με fax είτε σκαναρισμένο/φωτογραφία με email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. δ. να είστε έγκαιρα στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης. Αναβολή / Ακύρωση σεμιναρίου Σε περίπτωση αναβολής του σεμιναρίου π.χ. λόγω μη συμπλήρωσης του ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε το αργότερο 20 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε: > είτε το ποσό της συμμετοχής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών) > είτε να σας επιστραφεί το ποσό της συμμετοχής που έχετε καταβάλλει. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη δυνατότητας διεξαγωγής του σεμιναρίου απο μέρους μας εντός του επομένου 3μήνου, θα σας επιστραφεί το ποσό της προκαταβολής. Ακύρωση Σε περίπτωση που ακυρώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν το σεμινάριο οποιαδήποτε προκαταβολή σάς επιστρέφεται στο ακέραιο, ή μεταφέρεται σε επόμενο σεμινάριο με οποιονδήποτε κωδικό, εφόσον το επιθυμείτε. Εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας εντός των τελευταίων 20 εργασίμων ημερών προ της διεξαγωγής, επιλέγετε: > είτε το ποσό της προκαταβολής να μεταφερθεί σε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε (εντός των επομένων τριών μηνών) με μία επιπλέον επιβάρυνση 25% επί του κόστους συμμετοχής του αρχικού σεμιναρίου, > είτε να σας επιστραφεί το υπόλοιπο της προκαταβολής μείον 50% επί του κόστους συμμετοχής, το οποίο παρακρατείται για τα έξοδα διοργάνωσης .

    Ειδικά εάν ακυρώσετε τη συμμετοχή σας την παραμονή ή την ημέρα εκκίνησης του σεμιναρίου:

Δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής. Σε περίπτωση συμπλήρωσης δύο συνεχόμενων ακυρώσεων συμμετοχής του ιδίου ατόμου σε σεμινάριά μας, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης αποδοχής τυχόν μελλοντικής αίτησης συμμετοχής του ατόμου σε σεμινάριά μας ή αποδοχής με ειδικούς όρους. Εκπτώσεις Σε ομάδες άνω των 3 ατόμων και φοιτητές παρέχεται έκπτωση 10% Σε ομάδες 5 ατόμων και άνω παρέχεται έκπτωση 20% Σε ανέργους παρέχεται έκπτωση 25% Για φοιτητές και ανέργους απαιτείται η αποστολή αντιγράφου του δελτίου φοιτητή ή κάρτας ανεργίας αντίστοιχα. Η American Heart Association στηρίζει τη γνώση και τον επαγγελματισμό στα προγράμματα BLS, ACLS & PALS και για αυτο το στόχο εχει εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό. Η χρήση του υλικού σε εκπαιδευτική δραστηριότητα δεν συνεπάγεται χρηματοδότηση της δραστηριότητας απο την ΑΗΑ. Τα τέλη που εισπράττονται δεν αποτελούν εσοδο της ΑΗΑ εκτος απο το τμήμα που αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται]]> 4308

 

 

 

 

 

0 0</wp:men

First Aid Training Greece
Ξενοφώντος 15, Λουτράκι 20300
Τηλέφωνο: +30 27440 65414 Φαξ: +30 27440 66588
www.firstaidtraining.gr
Email: info@firstaidtraining.gr

Αποστολή

Αποστολή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υποστήριξης Ζωής είναι η εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας και υγείας σε χώρους εργασίας. Στοχεύουμε να παρέχουμε σύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και του χώρου εργασίας τους

Copyright

Copyright © 2018 First Aid Training Greece. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.