Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS) για Υγειονομικούς

[Η Βασική Υποστήριξη Ζωής για παροχείς ιατρικής φροντίδας (ιατρούς, νοσηλευτές κλπ) Basic Life Support (BLS) for Healthcare Providers έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας την ικανότητα να αναγνωρίζουν πολλές απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να παρέχουν τεχνητή αναπνοή, να μάθουν τη χρήση ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, και να αντιμετωπίζουν την από πνιγμονή με μια ασφαλή, και αποτελεσματική τεχνική.

Κοινό που απευθύνεται

Οι επαγγελματίες του χώρου υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες κλπ), καθώς και φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν ή απαιτείται να έχουν πιστοποιημένες γνώσεις Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Περιεχόμενο

  •  ΚΑΡΠΑ (ΚΑΑ) για ενήλικα και το παιδί - 1 Διασώστης
  •  ΚΑΡΠΑ (ΚΑΑ) για ενήλικα και το παιδί - 2 διασώστες
  • Διαχείριση πνιγμονής σε ενήλικα και παιδί
  •  Χρήση Μάσκας – Ασκού σε ενήλικα και παιδί
  •  Αναπνοή διάσωσης σε βρέφος
  •  ΚΑΡΠΑ (ΚΑΑ) σε βρέφος
  •  Διαχείριση πνιγμονής σε βρέφος
  •  Χρήση Μάσκας – Ασκού σε βρέφος

Χαρακτηριστικά

Το μάθημα πραγματοποιείται σε “σταθμούς” για την πρακτική των βασικών δεξιοτήτων Οι μαθητές συμμετέχουν σε προσομοιωμένα κλινικά σενάρια που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή. Η πρακτική εξάσκηση συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτητων Η εκπαίδευση στην τάξη είναι ιδανική για τους μαθητές οι οποίοι προτιμούν την αλληλεπίδραση της ομάδας και την ανατροφοδότηση από εκπαιδευτή την ώρα της εξάσκησης των δεξιοτήτων μάθησης.Η αναλογία εκπαιδευομένων προς εκπαιδευτή είναι 4-6 : 1, ενώ η μέγιστη αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό εξοπλισμό 3:1. 

Πιστοποίηση

Η κάρτα πιστοποίησης της American Heart Association BLS for Healthcare providers ισχύει για δύο έτη.Για την απόκτηση πρέπει οι μαθητές να συμμετέχουν σταθμούς μάθησης και σε κλινικά σενάρια προσομοίωσης Οι υποψήφιοι ελέγχονται α. στις πρακτικές δεξιότητες απο έναν πιστοποιημένο εκπαιδευτή BLS β. στις γνώσεις με γραπτή εξέταση   Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν παραλάβει ενα μήνα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου το εγχειρίδιο και να το έχουν μελετήσει σχολαστικά. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται παρακολουθώντας video στην αγγλική γλώσσα. Όπου απαιτείται θα παρεμβαίνει διευκρινιστικά ο εκπαιδευτής.

Διάρκεια

4-6 ώρες.

First Aid Training Greece
Ξενοφώντος 15, Λουτράκι 20300
Τηλέφωνο: +30 27440 65414 Φαξ: +30 27440 66588
www.firstaidtraining.gr
Email: info@firstaidtraining.gr

Αποστολή

Αποστολή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υποστήριξης Ζωής είναι η εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας και υγείας σε χώρους εργασίας. Στοχεύουμε να παρέχουμε σύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και του χώρου εργασίας τους

Copyright

Copyright © 2018 First Aid Training Greece. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.