Πρώτες Βοήθειες

American Heart Association

Ενα ατύχημα μπορεί να συμβεί στον καθένα και οπουδήποτε: στο χώρο εργασίας, στο δρόμο ή στο σπίτι.

Το πρόγραμμα Πρώτες Βοήθειες δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να αναγνωρίζει έγκαιρα ένα επείγον περιστατικό και να παρέχει αποτελεσματική φροντίδα τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μέχρι να φτάσει εξειδικευμένο προσωπικό. Περιλαμβάνονται βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, ιατρικά επείγοντα (σοβαρές ασθένειες) και τραυματισμοί (αιμορραγίες, εγκαύματα, κακώσεις) Τέλος αναλύονται περιστατικά περιβαλλοντικής φύσης (θερμοπληξία, κρυοπάγημα, εγκαύματα, δαγκώματα, δηλητηριάσεις κλπ).  

Αναλυτικά τα θέματα που αναπτύσσονται είναι:    

Ιατρικά επείγοντα

 • Αναπνευστικά προβλήματα (δύσπνοια, άσθμα)
 • Πόνος στο στήθος
 • Έμφραγμα
 • Καρδιακή προσβολή
 • Λιποθυμία
 • Διαβήτης
 • Εγκεφαλικό
 • Σπασμοί
 • Πνιγμονή από ξένο σώμα

  Τραυματισμοί

 • Εξωτερικές αιμορραγίες
 • Ακρωτηριασμοί
 • Ακατάσχετη αιμορραγία άκρου

 

 • Τραυματισμοί στο στόμα και τα δόντια
 • Καταπληξία
 • Κατάγματα,
 • Διαστρέμματα
 • Μώλωπες

  Περιβαλλοντικά επείγοντα

 • Δήγματα και κεντρισματα (απο φίδι, σκύλο, μέλισσα, σκορπιό, τσιμπούρι κ.α.)
 • Επείγοντα σχετιζόμενα με θερμότητα (θερμοπληξία, υποθερμία, κρυπάγημα)
 • Δηλητηριάσεις
 • Ηλεκτροπληξία

  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται παρακολουθώντας video στην αγγλική γλώσσα. Όπου απαιτείται θα παρεμβαίνει διευκρινιστικά ο εκπαιδευτής. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις δεξιότητες που παρουσιάζονται.   Διάρκεια 5 ώρες   Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα « Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση».   Πιστοποίηση: Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association) με διάρκεια 2 έτη, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους.

First Aid Training Greece
Ξενοφώντος 15, Λουτράκι 20300
Τηλέφωνο: +30 27440 65414 Φαξ: +30 27440 66588
www.firstaidtraining.gr
Email: info@firstaidtraining.gr

Αποστολή

Αποστολή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υποστήριξης Ζωής είναι η εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας και υγείας σε χώρους εργασίας. Στοχεύουμε να παρέχουμε σύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και του χώρου εργασίας τους

Copyright

Copyright © 2018 First Aid Training Greece. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.