Σεμινάρια/Εκπαιδεύσεις

Τα σεμινάρια και οι εκπαιδεύσεις που διοργανώνουμε απευθύνονται σε

Εργαζόμενους

Πολίτες

Υγειονομικούς

Παρουσιάσεις

Εκπαιδευτές μας πραγματοποιούν επίσης παρουσιάσεις σε σχολεία και συλλόγους καθώς και διαδραστικές εκδηλώσεις Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Εργαστήρια

Ακινητοπoίηση σε φορείο, Χρήση νάρθηκα SAMSplint, Χρήση γιλέκου Απεγκλωβισμού, Απεγκλωβισμός από Αυτοκίνητο, επιδέσεις.

Επίσης μπορεί να διοργανωθούν επιπλέον εργαστήρια κατόπιν συνεννόησης

Άλλα σεμινάρια

Πρώτες Βοήθειες για νήπια και βρέφη (για γονείς και babysitters), Διαχείριση Αεραγωγού (ΑΗΑ), Φαρμακολογία και ανάλυση καρδιογραφήματος (ΑΗΑ), Χορήγηση Οξυγόνου, Πρώτες Βοήθειες σε κατοικίδια.

Subcategories

Για εργαζομένους

Σεμινάρια που απευθύνονται σε εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνουν παρακολούθηση σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ανάλογα με το σεμινάριο κάρτα πιστοποίησης ή βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου. Το σεμινάριο απευθύνεται και σε εταιρείες οι οποίες επιθυμούν ή είναι υποχρεωμένες να εκπαιδεύουν το προσωπικό στις Πρώτες Βοήθειες

Για πολίτες

Σεμινάρια που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις Πρώτες Βοήθειες και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Για υγειονομικούς

Σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες)

First Aid Training Greece
Ξενοφώντος 15, Λουτράκι 20300
Τηλέφωνο: +30 27440 65414 Φαξ: +30 27440 66588
www.firstaidtraining.gr
Email: info@firstaidtraining.gr

Αποστολή

Αποστολή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υποστήριξης Ζωής είναι η εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας και υγείας σε χώρους εργασίας. Στοχεύουμε να παρέχουμε σύγχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και του χώρου εργασίας τους

Copyright

Copyright © 2018 First Aid Training Greece. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.