Τα σεμινάρια της σειράς Heartsaver  και BLS της American Heart Association παρέχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε από την άνεση του δικού σας χώρου ολοκληρώνοντας το πρακτικό μέρος και έχετε περιθώριο 60 ημερών, να ολοκληρώσετε τις επόμενες 2 ενότητες δηλαδή την πρακτική εξάσκηση και την αξιολόγηση των πρακτικών δεξιοτήτων από ένα διαπιστευμένο εκπαιδευτή μας.

Τα σεμινάρια που μπορείτε να παρακολουθήσετε Online είναι:

Για επαγγελματίες Υγείας

  • BLS

Για πολίτες

  • Heartsaver First Aid – Πρώτες Βοήθειες
  • Heartsaver CPR/AED – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή
  • Heartsaver First Aid- CPR/AED – Πρώτες Βοήθειες – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή
  • Heartsaver Pediatric First Aid – Πρώτες Βοήθειες σε παιδιά