Σε όλους τους χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι που να έχουν καταρτισθεί στις Πρώτες Βοήθειες. Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία» παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις στα μέλη της ομάδας Πρώτων Βοηθειών να αναγνωρίσουν ένα επείγον περιστατικό και να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ ή η Ομάδα Διάσωσης της Επιχείρησης. Περιλαμβάνονται βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, ιατρικά επείγοντα (σοβαρές ασθένειες) και τραυματισμοί (αιμορραγίες, εγκαύματα, κακώσεις).

Kοινό

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ιατρική εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Μορφή μαθήματος

Το μάθημα πραγματοποιείται με παρουσίαση συμμετοχή των καταρτιζομένων και σταθμούς δεξιοτήτων.

Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα « Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση».

Το περιεχόμενο είναι σύμφωνο με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα

Διάρκεια

5 – 8 ώρες