2018

3,1 εκατομμύρια εκπαιδεύτηκαν στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

3.000 εκπαιδευτικά κέντρα

85 καινούργια εκπαιδευτικά Κέντρα

40.600 εκπαιδευτές

12.000 νέοι εκπαιδευτές

86 χώρες